آدرس

Mondays 5.30-7pm: Wippertstraße 2, 79100 Freiburg i. Br.

Wednesdays 5-7pm: online

از اين به بعد پناهندگان می توانند بدون پرداخت هزینه، از مشاوره ى حقوقی که توسط دانشجویان حقوق فرایبورگ ارائه می شود بهره مند شوند. ما درباره ی جریان دادرسی پناهندگی شما را آگاه می کنیم و شما را در جریان حقوق پناهندگی می گذاریم. همچنین در ارتباط با ادارات دولتی پشتیبان شما هستیم. پشتیبانی فردی طولانی مدت نیز ممکن می باشد.

لطفا همه مدارک مهم (به خصوص Bescheide) و نام مدد کار اجتماعی خود را به همراه داشته باشید.

توجه: لازم به ذکراست که RLC در دادگاه و در زمینه ی حقوق مدنی و جزایی اجازه ی فعالیت ندارد.
ما به زبان های آلمانی، انگلیسی و فرانسوی صحبت می کنیم. با توجه  به درخواست شما ،  امکان در اختیار گذاشتن زبان های دیگر نیز وجود دارد: translation@rlc-freiburg.org

برای اطلاعات بیشتر به صفحه ی زیر مراجعه فرمایید: www.rlc-freiburg.org یا با آدرس ایمیل زیر تماس بگیرید: beratung@rlc-freiburg.org

وقت ملاقات

ثبت (اختیاری)

حفاظت اطلاعات (آلمانی)